This post is also available in: EN

Viešųjų erdvių kongresas – tai trijų tarpdalykinių renginių ciklas, tyrinėjantis kintančias demokratinio dalyvavimo formas. Kultūra ir estetika atlieka ypatingą vaidmenį formuojant viešąjį diskursą, skatinant piliečių įsitraukimą ir užtikrinant jų kasdienines teises į miestą. Tačiau kokiu būdu?

Kongresas apžvelgs estetinės raiškos erdvę: nuo viešojo muziejaus ir virtualių meno platformų iki laikinųjų pilietinio veiksmo zonų. Diskusijos, konferencijos ir seminaro metu bus analizuojamos socialinės, institucinės, politinės, technologinės ir ideologinės prielaidos, sąlygojančios ir išryškinančios sudėtingus kultūros, paveldo ir miesto vystymosi santykius. Kongresas pristatys tarptautines urbanistines, menines ir pilietines praktikas, sėkmingai sujungiančias naujas demokratinio dalyvavimo technologijas, alternatyvų ateities miestų dizainą ir bendruomenių mobilizavimo metodus.

Registracija